top of page

הרחבת שופכה באמצעות בלון OPTILUME

ד״ר אורי גור

היצרויות שופכה הינן תגובה צלקתית שנוצרת בצינור השתן, וגורמות לקשיי השתנה ניכרים, פגיעה משמעותית באיכות החיים, לעתים עד כדי עצירת שתן. מומלץ לקרוא בפירוט במאמר נפרד באתר זה המסביר על היצרויות שופכה.

 

הפתרונות הקלאסיים המקובלים מתחלקים בין חיתוך/הרחבה לניתוחי שחזור:

פעולות אנדוסקופיות שונות שנועדו להרחיב או לחתוך את ההיצרות הינן פעולות פשוטות, הכרוכות בזמן החלמה קצר, אך חסרונן טמון בסיכויים גבוהים לחזרה של ההיצרות.

ניתוחי שחזור השופכה לסוגיהם נותנים סיכויי הצלחה גבוהים לטווח הרחוק. עם זאת, מדובר בניתוח פתוח, המצריך אשפוז, וזמן החלמה ארוך יותר.

 

פתרון נוסף חדשני, מציע אפשרות ביניים:

מדובר בהרחבה של היצרות השופכה בעזרת בלון מיוחד. בלון זה הנקרא אופטילום Optilume®, מצופה בתרופה הנותרת בדופן השופכה לאחר ההרחבה למשך מספר שבועות ומונעת יצירת צלקת חדשה.

היצרויות שופכה המתאימות להרחבה זו הינן היצרויות קצרות (עד 2 ס"מ) של השופכה הבולברית.

הפעולה פשוטה לביצוע, נעשית בחדר ניתוח תחת הנחיית שיקוף (רנטגן), במסגרת אשפוז יום, ובסיומה המנותח משתחרר לביתו, עם קטטר שתן ל-3 ימים.

יתרונותיה העיקריים, פרט לפשטות ולבטיחות (=תופעות לוואי וסיבוכים מזעריים בלבד), הינן התוצאות – במחקרים שבדקו מעקב של 1-2 שנים לאחר ביצוע הפעולה הראו שיפור ניכר בעוצמת הזרם ובתסמינים, שסוכמו כתוצאות טובות ואחוזי שרידות גבוהים, גם במטופלים שטופלו להיצרויות שחזרו לאחר פעולות קודמות.

 

לסיכום, הטיפול באדם הסובל מהיצרות שופכה נתפר ומותאם לפי מיקום ההיצרות, אורכה, ההיסטוריה הרפואית וכן כמובן רצונותיו והעדפותיו. למגוון הכלים באמתחתו של האורולוג המומחה העוסק בתחום האורולוגיה השחזורית נוספה אפשרות ביניים, פשוטה לביצוע, שעשויה להתאים לחלק מהמטופלים ולתת תוצאות טובות ללא מורכבות ההחלמה של ניתוח.

מאמרים נוספים

bottom of page